Licznik
Wstęp
Szkoła Samoobrony i Walki Wręcz działa od 1995 roku. Właścicielem i dyrektorem technicznym szkoły jest shihan Artur Haraj 6 dan. SSiWW prowadzi szkolenie z zakresu samoobrony w oparciu o program Międzynarodowej Federacji Modern Ju-Jitsu, której jest członkiem. Szkoła dysponuje profesjonalnym sprzętem do uprawiania sztuk i sportów walki, spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa. SSiWW udostępnia ćwiczącym specjalistyczne materiały szkoleniowe. Członkowie szkoły poza zajęciami treningowymi mają możliwość uczestniczenia w obozach i seminariach szkoleniowych z udziałem najwybitniejszych mistrzów walki wręcz.

© 2006-2018 Szkoła Samoobrony i Walki Wręcz - Artur Haraj. Wszystkie prawa zastrzeżone.