ZAPISY

Warunki przyjęcia:

  • ukończony 10 rok życia,
  • złożenie ankiety personalnej zawierającej:
    • oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach – podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego /rodzica, opiekuna prawnego/,
    • zgodę rodziców lub prawnych opiekunów – w przypadku osób niepełnoletnich,
  • złożenie dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rocznej – 55 zł.

 

W ramach wpisowego – 25 zł każdy nowoprzyjęty członek szkoły otrzymuje 2 naszywki do naszycia na bluzę kimona.

W ramach opłaty rocznej – 30 zł każdy członek szkoły uzyskuje ubezpieczenie NNW.

Zapisy do sekcji Modern Ju-Jitsu odbywają się będą we wtorki i czwartki w godz. 17 45 – 19 30 – począwszy od 11 września 2018 roku. Osoby, które chcą podjąć trening proszone są o pobranie dokumentów drogą elektroniczną lub w czasie zajęć treningowych. Nowoprzyjęci rozpoczynają zajęcia treningowe w dowolnym terminie po złożeniu ankiety personalnej ze zdjęciem i okazaniu dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rocznej /55 zł/. Przed przystąpieniem do treningu należy zapoznać się z regulaminem zajęć prowadzonych przez SSiWW.

Zapraszamy.

ANKIETA PERSONALNA

BLANKIET WPŁATY