OPŁATY

Opłata za zajęcia treningowe:

 • przy wpłacie z góry do 5 –go każdego miesiąca – 12 zł za trening x liczba treningów w miesiącu
 • przy wpłacie po 5 – tym każdego miesiąca – 15 zł za trening x liczba treningów w miesiącu

Wysokość opłat za poszczególne miesiące:

 • WRZESIEŃ 2018 – 72/90 ZŁ
 • PAŹDZIERNIK 2018 – 108/135 ZŁ
 • LISTOPAD 2018 – 96/120 ZŁ
 • GRUDZIEŃ 2018 – 72/90 ZŁ
 • STYCZEŃ 2019 – 48/60 ZŁ
 • LUTY 2019 – 96/120 ZŁ
 • MARZEC 2019 – 96/120 ZŁ
 • KWIECIEŃ 2019 – 84/105 ZŁ
 • MAJ 2019 – 84/105 ZŁ
 • CZERWIEC 2019 – 48/60 ZŁ

 Nie ma możliwości wnoszenia opłaty za wybrane zajęcia treningowe – obowiązuje opłata miesięczna.

W przypadku dokonania wpłaty po 5-tym w kwocie niższej – należy dopłacić różnicę w następnym miesiącu.

Opłata za pojedynczy trening wynosi 15 zł.

Opłata za zajęcia treningowe może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do opłacenia składki rocznej ubezpieczenia NNW w kwocie 30 zł.

Osoby wstępujące do SSiWW po raz pierwszy zobowiązane są do wpłaty 25 zł wpisowego. W ramach wpisowego członkowie szkoły otrzymują 2 emblematy do naszycia na kimono.

Osoby rezygnujące z uczestnictwa w zajęciach treningowych w danym miesiącu, zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia, osobiście, telefonicznie, SMS-em lub E-MAIL-em, nie później niż do 5-go dnia miesiąca. W przypadku braku w/w zgłoszenia zobowiązane są do uregulowania opłaty za treningi mimo nieobecności na zajęciach.

Opłata za egzamin:

 • dla dzieci 40 zł
 • dla młodzieży i dorosłych
  • 10 – 4 kyu – 80 zł
  • 3 – 1 kyu – 100 zł

Wszelkich opłat należy dokonywać przelewem bankowym na konto:

SZKOŁA SAMOOBRONY I WALKI WRĘCZ – ARTUR HARAJ
mBANK S.A.
76 1140 2004 0000 3002 6280 3714