Opłaty – Radłów

Opłata za zajęcia treningowe:

  • przy wpłacie z góry do 5 –go każdego miesiąca – 15 zł za trening x liczba treningów w miesiącu
  • przy wpłacie po 5 – tym każdego miesiąca – 20 zł za trening x liczba treningów w miesiącu

Wysokość opłat za poszczególne miesiące:

wpłata do 5 – go   wpłata po 5 – tym
PAŹDZIERNIK 2019 105140
LISTOPAD 2019  105140
GRUDZIEŃ 2019    90120
STYCZEŃ 2020 75100
LUTY 2020  90120
MARZEC 2020 135180
KWIECIEŃ 2020 90120
MAJ 2020  120160
CZERWIEC 2020 6080

Nie ma możliwości wnoszenia opłaty za wybrane zajęcia treningowe – obowiązuje opłata miesięczna.

W przypadku dokonania wpłaty po 5-tym w kwocie niższej – należy dopłacić różnicę w następnym miesiącu.

Opłata za pojedynczy trening wynosi 20 zł.

Opłata za zajęcia treningowe może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

Osoby rezygnujące z uczestnictwa w zajęciach treningowych w danym miesiącu, zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia, osobiście, telefonicznie, SMS-em lub E-MAIL-em, nie później niż do 5-go dnia miesiąca. W przypadku braku w/w zgłoszenia zobowiązane są do uregulowania opłaty za treningi mimo nieobecności na zajęciach.

Opłata za egzamin:

  • dla dzieci 50 zł
  • dla młodzieży i dorosłych – 10 – 1 kyu – 100 zł

Wszelkich opłat należy dokonywać przelewem bankowym na konto:

SZKOŁA SAMOOBRONY I WALKI WRĘCZ – ARTUR HARAJ

mBANK S.A.

76 1140 2004 0000 3002 6280 3714