Opłaty – Ostrów Wielkopolski (III LO)

Opłata za zajęcia treningowe:

  • przy wpłacie z góry do 5 –go każdego miesiąca – 15 zł za trening x liczba treningów w miesiącu
  • przy wpłacie po 5 – tym każdego miesiąca – 20 zł za trening x        liczba treningów w miesiącu

Wysokość opłat za poszczególne miesiące:

WRZESIEŃ 2019 105/140
PAŹDZIERNIK 2019 135/180
LISTOPAD 2019 120/160
GRUDZIEŃ 2019 90/120
STYCZEŃ 2020 90/120
LUTY 2020 90/120
MARZEC 2020 135/180
KWIECIEŃ 2020 105/140 
MAJ 2020 90/120
CZERWIEC 2020 60/80

Nie ma możliwości wnoszenia opłaty za wybrane zajęcia treningowe – obowiązuje opłata miesięczna.

W przypadku dokonania wpłaty po 5-tym w kwocie niższej – należy dopłacić różnicę w następnym miesiącu.

Opłata za pojedynczy trening wynosi 20 zł.

Opłata za zajęcia treningowe może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

Osoby rezygnujące z uczestnictwa w zajęciach treningowych w danym miesiącu, zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia, osobiście, telefonicznie, SMS-em lub E-MAIL-em, nie później niż do 5-go dnia miesiąca. W przypadku braku w/w zgłoszenia zobowiązane są do uregulowania opłaty za treningi mimo nieobecności na zajęciach.

Opłata za egzamin:

  • dla dzieci 50 zł
  • dla młodzieży i dorosłych – 10 – 1 kyu – 100 zł

Wszelkich opłat należy dokonywać przelewem bankowym na konto:

SZKOŁA SAMOOBRONY I WALKI WRĘCZ – ARTUR HARAJ

mBANK S.A.

76 1140 2004 0000 3002 6280 3714