O SZKOLE

Szkoła Samoobrony i Walki Wręcz działa od 1995 roku. Właścicielem i dyrektorem technicznym szkoły jest mgr wychowania fizycznego shihan Artur Haraj 6 dan. SSiWW prowadzi szkolenie z zakresu samoobrony w oparciu o program Międzynarodowej Federacji Modern Ju-Jitsu, której jest członkiem.

Szkoła dysponuje profesjonalnym sprzętem do uprawiania sztuk i sportów walki, spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa. SSiWW udostępnia ćwiczącym specjalistyczne materiały szkoleniowe.

Członkowie szkoły poza zajęciami treningowymi mają możliwość uczestniczenia w obozach i seminariach szkoleniowych z udziałem najwybitniejszych mistrzów walki wręcz.